Διακοπές ΝερούΔιακοπή υδροδότησης στη Ν.Μαγνησία

21/03/2020

Διακοπή Υδροδότησης στη Νέα Μαγνησία λόγω βλάβης