Διακοπή/Επανασύνδεση/Αντικατάσταση/Έλεγχος υδρομέτρου

1.  Για την αίτηση διακοπής/επανασύνδεσης/αντικατάστασης /ελέγχου υδρομέτρου πατήστε εδώ.

2. Για τα δικαιολογητικά διακοπής/επανασύνδεσης/αντικατάστασης/ελέγχου υδρομέτρου πατήστε εδώ.