Συντήρηση Δικτύου

Σημαντική παράμετρος για την απρόσκοπτη λειτουργία και τη διατήρηση ενός αποχετευτικού δικτύου σε καλή κατάσταση επί μακρόν, είναι η προληπτική συντήρηση του σε ετήσια βάση. Η συχνότητα της συντήρησης του αποχετευτικού δικτύου, εξαρτάται από παραμέτρους όπως όπως ο χρόνος κατασκευής του και η ηλικία του, η χρήση του, η αντοχή των υλικών του και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Η ΔΕΥΑΔΔ έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια αντικατάστασης παλαιωμένων υποδομών του αποχετευτικού δικτύου και επιπροσθέτως την προληπτική συντήρηση αυτών βάσει σχεδίου και σε βάθος χρόνου. Η αντιμετώπιση είναι ολιστική και η ΔΕΥΑΔΔ προσδοκά συνδυαστικά με τη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των υποδομών της κάτω από το τρίπτυχο, Πληρέστερα, Ορθολογικότερα, Ταχύτερα.

Κάνοντας κλικ εδώ μεταφέρεστε από το περιβάλλον της ΔΕΥΑΔΔ στο περιβάλλον της YDATA.eu. Πάροχος της πλατφόρμας είναι η OTS ΑΕ (περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα ots.gr). Μέσα από την ιστοσελίδα της YDATA.eu έχετε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού σας.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.
Η χρησιμοποίηση των παραπάνω δυνατοτήτων της YDATA.eu συνεπάγεται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η ΔΕΥΑΔΔ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων που διενεργούνται από αυτή και δεν ευθύνεται για την επεξεργασία που εκτελείται εφόσον μεταβείτε στο περιβάλλον της YDATA.eu.