Συντήρηση Δικτύου

Σημαντική παράμετρος για την απρόσκοπτη λειτουργία και τη διατήρηση ενός αποχετευτικού δικτύου σε καλή κατάσταση επί μακρόν, είναι η προληπτική συντήρηση του σε ετήσια βάση. Η συχνότητα της συντήρησης του αποχετευτικού δικτύου, εξαρτάται από παραμέτρους όπως όπως ο χρόνος κατασκευής του και η ηλικία του, η χρήση του, η αντοχή των υλικών του και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Η ΔΕΥΑΔΔ έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια αντικατάστασης παλαιωμένων υποδομών του αποχετευτικού δικτύου και επιπροσθέτως την προληπτική συντήρηση αυτών βάσει σχεδίου και σε βάθος χρόνου. Η αντιμετώπιση είναι ολιστική και η ΔΕΥΑΔΔ προσδοκά συνδυαστικά με τη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των υποδομών της κάτω από το τρίπτυχο, Πληρέστερα, Ορθολογικότερα, Ταχύτερα.