Εξοπλισμός

Καθημερινά τα συνεργεία της ΔΕΥΑΔΔ οργανώνονται από υπεύθυνο προσωπικό για την αγαστή και ορθολογική λειτουργία της επιχείρησης. Απαραίτητα υλικά, για την επισκευή των καθημερινών βλαβών και των νέων συνδέσεων, προμηθεύονται, για την αμεσότερη επισκευή ή τις νέες συνδέσεις, με την ποιότητα που απαιτούν οι προδιαγραφές της ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ήδη δρομολογούνται οι εξελίξεις για την προμήθεια και αγαστή λειτουργία τριών κυρίαρχων υποδομών:

  • Σύστημα πληροφοριών επιχειρήσεων ERP (Back Offices): Μηχανογραφημένες βάσεις δεδομένων πληροφοριών που είναι οργανωμένες με τέτοιο τρόπο, που να μπορούν να παράγουν αναφορές. Ο διαχειριστής μπορεί να επιλέξει τις πληροφορίες που θέλει να πάρει αλλά και τη μορφή την οποία επιθυμεί να έχουν αυτές οι πληροφορίες.
  • Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) – περιλαμβάνει πρόσβαση στο Δημοτικό Κτηματολόγιο και αποτιμώντας τη χωρική διάσταση της πληροφορίας που διαχειρίζεται η επιχείρηση.
  • Τεχνικά (SCADA) συστήματα πληροφοριών – περιλαμβάνει εφαρμογές που απαιτούνται για παρακολούθηση και έλεγχος του συστήματος άντλησης και διανομής από νερό.

Κάνοντας κλικ εδώ μεταφέρεστε από το περιβάλλον της ΔΕΥΑΔΔ στο περιβάλλον της YDATA.eu. Πάροχος της πλατφόρμας είναι η OTS ΑΕ (περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα ots.gr). Μέσα από την ιστοσελίδα της YDATA.eu έχετε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού σας.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.
Η χρησιμοποίηση των παραπάνω δυνατοτήτων της YDATA.eu συνεπάγεται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η ΔΕΥΑΔΔ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων που διενεργούνται από αυτή και δεν ευθύνεται για την επεξεργασία που εκτελείται εφόσον μεταβείτε στο περιβάλλον της YDATA.eu.