Επανεξέταση Λογαριασμού Ύδρευσης

1. Για την αίτηση επανεξέτασης λογαριασμού ύδρευσης πατήστε εδώ.

2. Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επανεξέτασης λογαριασμού ύδρευσης πατήστε εδώ.