Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Γενικά

Ο σεβασμός στην ιδιωτικότητά σας και η διαχείριση, προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα («Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.» ή «εμάς») προτεραιότητα. Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. έχει θεσπίσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, με σκοπό να ενημερώσει εσάς που επισκέπτεστε τον παρόντα διαδικτυακό ιστότοπο deyadelta.gr, ή κάνετε χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ., αναφορικά με το είδος και τον σκοπό της συλλογής και εν γένει επεξεργασίας των δεδομένων σας, τους αποδέκτες αυτών, τα δικαιώματά σας καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας μαζί μας για κάθε ζήτημα που τυχόν σας απασχολεί σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων περιλαμβάνει:

 1. Πληροφορίες για τον Υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
 2. Το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς.
 3. Το σκοπό συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τη νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία αυτών.
 4. Τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 5. Το διάστημα τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων.
 6. Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησής τους.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα που εδρεύει στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, επί της οδού1ο χλμ. Χαλάστρας-Σίνδου, ΤΚ 57300, Χαλάστρα, με Α.Φ.Μ.: 997631251, Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, όπως νομίμως εκπροσωπείται (εφεξής Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.)., e-mail: privacy@deyadelta.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) έχει οριστεί η δικηγορική «ΖΑΧΟΣ Δ.- ΠΑΠΑΜΙΜΙΚΟΣ Α. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- RHETOR», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 10, e-mail: info@rhetor.gr.

Για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση, ή άσκηση των δικαιωμάτων σας, σύμφωνα με τα παρακάτω μπορείτε να επικοινωνήστε απευθείας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 1. εξυπηρέτηση πελατών από το Γραφείο Καταναλωτών: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αριθμός κινητού τηλεφώνου, αριθμός σταθερού τηλεφώνου, Φ.Α.Ξ., ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., αριθμός καταναλωτή-κωδικός πελάτη και διάφορα έγγραφα: τίτλοι ιδιοκτησίας, Ε9, μισθωτήριο, Ε1, εκκαθαριστικό, Ε2, δικαστικές αποφάσεις.
 2. το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων τηρεί καταλόγους δημοσιογράφων και δημόσιων φορέων για επικοινωνία μαζί τους.
 3. τα αρμόδια Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. (Γραφείο Τεχνικών Μελετών και Επιβλέψεων, Γραφείο Ελέγχου Νερού και αποβλήτων):επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για εργαστηριακούς ελέγχους, για τη διαχείριση εργολαβιών και την τεχνική παρακολούθηση εργασιών συντήρησης, για τη διαχείριση υλικών και αποθηκών, τη διαχείριση διαγωνιστικών διαγωνισμών, τις πληρωμές προμηθευτών, τηρεί αρχείο αιτήσεων πολιτών και σύστημα ERP για τη διαχείριση πελατολογίου.
 4. προμηθευτές και πάροχοι υπηρεσιών: συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία απλά δεδομένα, όπως Oνοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., διεύθυνση, τηλέφωνο, ενώ από αναδόχους συλλέγονται επιπλέον, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, τραπεζικός λογαριασμός, καθώς και ποινικό μητρώο. Εάν είστε προμηθευτής μας, παρακαλώ πατήστε εδώ.
 5. Εάν είστε επισκέπτης της ιστοσελίδας, των επίσημων λογαριασμών μας στα κοινωνικά δίκτυα: μέσω φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας και προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τυχόν αιτήματα σας ή διευκρινιστικές ερωτήσεις, που αφορούν την Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ., θα σας ζητηθεί το όνοματεπώνυμο σας, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail), τα οποία και χρησιμοποιούμε κατά περίπτωση αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του αιτήματός σας και όταν κάνετε χρήση των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών για τη δήλωση βλάβης μέσω της ιστοσελίδας μας.
 6. Δεδομένα που συλλέγονται από τρίτες πηγές: Συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς από τρίτες πηγές, όπως προμηθευτές έργων και υπηρεσιών, και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ).
 7. Συλλογή δεδομένων με αυτοματοποιημένα μέσα

Περαιτέρω, κατά την αλληλεπίδρασή σας με εμάς μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, ορισμένα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από τη συσκευή σας ή το πρόγραμμα διαδικτυακής περιήγησης που χρησιμοποιείτε («cookies»). Με τη χρήση των cookies και άλλων παρεμφερών τεχνολογιών συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τις συσκευές μέσω των οποίων επισκέπτεστε το Δικτυακό μας Τόπο, όπως για παράδειγμα τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα και άλλη τεχνολογία στις συσκευές που χρησιμοποιείται για να προσπελάσετε το δικτυακό μας τόπο κτλ., δεδομένα σχετικά με τη σελίδα από την οποία συνδεθήκατε και τη σελίδα στην οποία μεταβήκατε όταν φύγατε.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα «cookies» και τις επιλογές σας, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Νομικές βάσεις για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν στηρίζεται σε πέντε νομικές βάσεις:

 • Η εκτέλεση σύμβασης στην οποία συμβαλλόμενο μέρος είναι ο καταναλωτής (σύμβαση υδροληψίας/αποχέτευσης) ή προμηθευτής.
 • Η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση,όταν υποχρεούμαστε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να συμμορφωθούμε με μία έννομη υποχρέωση είτε να παρέχουμε πληροφορίες σε ένα δημόσιο φορέα ή αρχή επιβολής του νόμου.
 • Η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.
 • Το έννομο συμφέρον,κατά την εκτέλεση σύννομης δραστηριότητας μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την συνέχεια της, εκτός εάν έναντι αυτού υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Η συγκατάθεσή σας: προκειμένου τα δεδομένα σας να τύχουν επεξεργασία θα ζητηθεί από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας η ρητή συγκατάθεσή σας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα γίνει μόνον, εφόσον συμφωνήσετε προς αυτό. Μπορείτε να αποσύρετε την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα, επικοινωνώντας μαζί μας στο 2316021480 ή στο privacy@deyadelta.gr .

Γιατί χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

 • Παροχή των υπηρεσιών, που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς μέσω σύμβασης, που είναι η Ύδρευση και η Αποχέτευση.
 • Ικανοποίηση αιτημάτων: Διακοπή, Ακύρωση, Επανασύνδεση, Μεταβίβαση Παροχής Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Διεκπεραίωση Παραπόνων Πελατών, Εξυπηρέτηση Αιτημάτων Πελατών, Έλεγχος Υδροληψίας.
 • Έκδοση Τιμολογίων Πελατών για τις Υπηρεσίες Ύδρευσης – Αποχέτευσης και κοινοποίηση σε Εξωτερικό Συνεργάτη για τις Υπηρεσίες Εκτύπωσης και Αποστολής Τιμολογίων.
 • Αποστολή των λογαριασμών στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση.
 • Αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης / αποχέτευσης.
 • Εκτέλεση ενημέρωσης εισπράξεων πελατών στα πληροφοριακά συστήματα της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.
 • Επίλυση προβλημάτων πληροφοριακών συστημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.
 • Διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των δικών σας όσο και των δικών μας. Έτσι, χρησιμοποιούμε:
 • α)κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων.
 • β) ηλεκτρονικά ίχνη πλοήγησης στην ιστοσελίδα ή σε mobile εφαρμογές όπως IP address.
 • Συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο.
 • Θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη των νομικών αξιώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. ως διαδίκου (ενάγουσας/εναγομένης) ενώπιον Δικαστικής ή άλλης αρμόδιας αρχής.
 • Διεκπεραίωση των αιτημάτων σας και την ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας, αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Ανίχνευση, πρόληψη και αντιμετώπιση απάτης ή λοιπών παράνομων δραστηριοτήτων.
 • Για τη προστασία περιουσιακών δικαιωμάτων δικών μας ή τρίτων.

Άλλοι σκοποί: μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας με άλλους τρόπους. Στη περίπτωση αυτή θα παρέχουμε ειδικές ειδοποιήσεις προς ενημέρωσής σας όταν συλλέγουμε τα δεδομένα, ενώ θα εξασφαλίζουμε προ της επεξεργασίας την συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται. Για την πραγμάτωση των σκοπών αυτών θα προβούμε στη συλλογή και εν γένει επεξεργασία μόνο όσων δεδομένων είναι συμβατά με τον σκοπό της επεξεργασίας.

Σε ποιους διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, διαβιβάζονται σε τρίτους, στους οποίους η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της ή με τους οποίους συνεργάζεται. Ειδικότερα:

Δεδομένα διαβιβάζονται σε Τραπεζικά ιδρύματα, σε παρόχους προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, σε εταιρείες άμεσης αλληλογραφίας/ταχυμεταφορών, σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και ενημέρωσης πελατών για ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς, εταιρίες διεξαγωγής ερευνών, σε δικηγορικές εταιρίες, σε παρόχους υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης.

Σε ειδικές περιπτώσεις, τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των δεδομένων ενδέχεται επίσης να διαβιβαστούν σε τρίτους:

 • Ελεγκτές για ζητήματα χρηματοοικονομικών αναφορών.
 • Σε αρμόδιες εποπτικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή από δικαστική απόφαση.
 • Στη Διαύγεια.

Δεν γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες όπου δεν υπάρχει κατάλληλο καθεστώς προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, σε περίπτωση που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια μεταφορά δεδομένων, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια, π.χ. με τη χρήση τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων (Standard Contractual Clauses, SCC), θεσπιζομένων από την Επιτροπή.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσηςκαι Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων διαφέρει ανά περίπτωση:

 • Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας για το εκάστοτε απαιτούμενο από την νομοθεσία χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι αρμόδιες δημόσιες αρχές έχουν δικαίωμα να ελέγξουν την Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.
 • Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.
 • Όταν η επεξεργασία διενεργείται στο πλαίσιο συμβατικής υποχρέωσης, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζεται το απόρρητο αυτής. Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας έναντι των κινδύνων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Τα δεδομένα που μας παρέχετε προστατεύονται με κατάλληλες τεχνικές ασφάλειας πληροφοριών για την εξασφάλιση τόσο της ασφαλούς μεταφοράς τους μέσω του διαδικτύου, όσο της ασφαλούς αποθήκευσης σε Πληροφοριακά Συστήματα. Απαιτούμε από όλα τα τρίτα μέρη που ενδέχεται να τύχουν λήψης προσωπικών σας δεδομένων, να διαθέτουν τα κατάλληλα μέτρα τεχνικής και επιχειρησιακής ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας και της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων.Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/ και αθέμιτους σκοπούς.

Τα δικαιώματά σας

Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) είναι τα εξής:

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να λαμβάνει επιβεβαίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την πρόσβαση σε μια σειρά από πληροφορίες.

Δικαίωμα διόρθωσης: το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να απαιτήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων σας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ιδίως όταν πρόκειται για κατάρτιση «προφίλ» ή για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης.

Δικαίωμα στη διαγραφή (δικαίωμα στη λήθη): το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων, όταν δεν επιθυμεί πλέον την επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών του δεδομένων, να ζητήσει τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να λάβει ή να ζητήσει τη μεταφορά των δεδομένων του, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις από τα δικαιώματα διαγραφής και φορητότητας δεδομένων, σύμφωνα με τα άρθρα 17 παρ. 3 και 20 παρ. 3 του Κανονισμού και τις διατάξεις των άρθρων 31 έως 35 Ν. 4624/2019.

Δικαίωμα καταγγελίας στηνΑρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της (www.dpa.gr → Τα δικαιώματά μου→ Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, καθώς και για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων παρακαλώ απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων ή στον Υπεύθυνο επεξεργασίας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Κατά κανόνα, το αίτημά σας θα ικανοποιείται, εντός μηνός από την παραλαβή του. Οι πληροφορίες, κάθε ανακοίνωση καθώς και όλες οι ενέργειες που αναλαμβάνονται κατά τα άρθρα 15 έως 22 και 34 GDPR, παρέχονται δωρεάν.

Πληροφορίες που αφορούν ανηλίκους

Η εφαρμογή και οι υπηρεσίες μας δεν προορίζονται για χρήση από ανήλικους κάτω των 13 ετών. Δεν συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα ανηλίκων κάτω των 15 ετών χωρίς την συγκατάθεση από γονέα ή κηδεμόνα. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας τέκνου νεότερου των 13 ετών και ανησυχείτε πως το τέκνο σας μπορεί να μας έχει παράσχει προσωπικά του δεδομένα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων

Σας ζητούμε να μην μας αποκαλύπτετε μέσω της εφαρμογής ή μέσω e-mail τραπεζικά σας δεδομένα, καθώς και ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτής της κατηγορίας δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση τους σκοπούς της επεξεργασίας, όπως αυτοί ορίζονται παραπάνω.

Περιεχόμενο τρίτων μερών στην ιστοσελίδα και υπερσύνδεσμοι (Links)

Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες λοιπών τρίτων μερών στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή banners τους (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης όπως π.χ. το Facebook, YouTube, Pinterest, Google+, ydata.eu). Η διαχειρίστρια δεν εγγυάται ούτε δύναται να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο και την πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων του ιστότοπου που παρατίθεται με σύνδεσμο (link). Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε στους αντίστοιχους ιστοτόπους που φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στον εκάστοτε διαδικτυακό τόπο λαμβάνει χώρα με την αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του χρήστη.

Η παρούσα δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει όσον αφορά την πρόσβαση του χρήστη σε άλλες εφαρμογές/ιστοσελίδες/πλατφόρμες/λογισμικά και υπηρεσίες. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των εφαρμογών/ιστοσελίδων/πλατφόρμων/λογισμικών και υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας.

Ενημέρωση της παρούσας πολιτικής

Η τελευταία ενημέρωση της παρούσας πολιτικής πραγματοποιήθηκε στις 11/11/2020 .

Ενδέχεται να αναθεωρούμε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εφόσον το κρίνουμε αναγκαίο για τη συμμόρφωση με αλλαγές στη νομοθεσία ή για άλλον λόγο. Η αναθεωρημένη πολιτική προστασίας δεδομένων θα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης/ανάρτησης της στην ιστοσελίδα.