Διαδικασία Σύνδεσης στο Δίκτυο Ύδρευσης

1. Για την αίτηση σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης πατήστε εδώ.

2. Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υδροδότησης διαμερίσματος – γραφείου – κοινόχρηστου πατήστε εδώ.

3. Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υδροδότησης για επαγγελματική δραστηριότητα πατήστε εδώ.

4. Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υδροδότησης οικοδομής πατήστε εδώ.

5. Για την δήλωση υδραυλικού πατήστε εδώ.