Διαδικασία Σύνδεσης στο Δίκτυο Ύδρευσης

1. Για την αίτηση σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης πατήστε εδώ.

2. Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υδροδότησης διαμερίσματος – γραφείου – κοινόχρηστου πατήστε εδώ.

3. Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υδροδότησης για επαγγελματική δραστηριότητα πατήστε εδώ.

4. Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υδροδότησης οικοδομής πατήστε εδώ.

5. Για την δήλωση υδραυλικού πατήστε εδώ.

Κάνοντας κλικ εδώ μεταφέρεστε από το περιβάλλον της ΔΕΥΑΔΔ στο περιβάλλον της YDATA.eu. Πάροχος της πλατφόρμας είναι η OTS ΑΕ (περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα ots.gr). Μέσα από την ιστοσελίδα της YDATA.eu έχετε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού σας.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.
Η χρησιμοποίηση των παραπάνω δυνατοτήτων της YDATA.eu συνεπάγεται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η ΔΕΥΑΔΔ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων που διενεργούνται από αυτή και δεν ευθύνεται για την επεξεργασία που εκτελείται εφόσον μεταβείτε στο περιβάλλον της YDATA.eu.