Αποχέτευση

Για τη διαχείριση των ακαθάρτων η ΔΕΥΑΔΔ έχει την ευθύνη για τις Δημοτικές Ενότητες Χαλάστρας και Αξιού και υπό αίρεση για τον οικισμό Αγίας Σοφίας.

⦁ Στη Χαλάστρα το δίκτυο έχει κατασκευασθεί σε τμήματα με διαφορετική μέθοδο λειτουργίας το κάθε τμήμα. Το πρώτο τμήμα είναι βαρυτικό ολοκληρώθηκε περί το 2007 και συμπεριλαμβάνει 5 αντλιοστάσια. Το δεύτερο τμήμα κατασκευάσθηκε με τη μεθοδολογία λειτουργίας υπό κενό. Υπάρχει η ανάγκη για μικρές επεκτάσεις.

⦁ Στο Ανατολικό έχει κατασκευασθεί δίκτυο αποχέτευσης υπό κενό. Υπάρχει η ανάγκη για μικρές επεκτάσεις. Τα λύματα παροχετεύονται στην ΕΕΛ Χαλάστρας η οποία από το 2010 και μετά σταδιακά τέθηκε βαθμιαία εκτός λειτουργίας και απο το 2014 δεν λειτουργεί. Ήδη έχουν δρομολογηθεί εργασίες επισκευής για να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία.

⦁ Στη Δημοτική Ενότητα του Αξιού, η Βραχιά δεν έχει δίκτυο και υφίστανται υπόνομοι. Στα Κύμινα και στα Ν. Μάλγαρα έχει κατασκευασθεί δίκτυο αποχέτευσης υπό κενό, με τις μισές ιδιωτικές συνδέσεις από αυτές που έπρεπε να κατασκευασθούν. Επιπλέον έχει κατασκευασθεί ΕΕΛ η οποία έχει τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία απο τον Αύγουστο του 2020 και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία των ιδιωτικών συνδέσεων των οικισμών Κυμίνων και Ν. Μαλγάρων στο δίκτυο, με το 40% των συνδέσεων να έχει ολοκληρωθεί.

Δεκαετίες τώρα, πέρα από την Περιβαλλοντική υποβάθμιση, οι κάτοικοι της Δ.Ε Αξιού ταλαιπωρούνται από την έλλειψη υποδομών αναφορικά με το αποχετευτικό δίκτυο αλλά και την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη παροχή επαρκούς ποσότητας και κατάλληλης ποιότητας πόσιμου νερού. Η διοίκηση του δήμου Δέλτα με το νέο έργο του αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή και με το σχεδιασμό για την άμεση υδροδότηση των κοινοτήτων με πόσιμο νερό από τις δεξαμενές της ΕΥΑΘ, επιλύει οριστικά τα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν τον τόπο.

Κάνοντας κλικ εδώ μεταφέρεστε από το περιβάλλον της ΔΕΥΑΔΔ στο περιβάλλον της YDATA.eu. Πάροχος της πλατφόρμας είναι η OTS ΑΕ (περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα ots.gr). Μέσα από την ιστοσελίδα της YDATA.eu έχετε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού σας.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.
Η χρησιμοποίηση των παραπάνω δυνατοτήτων της YDATA.eu συνεπάγεται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η ΔΕΥΑΔΔ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων που διενεργούνται από αυτή και δεν ευθύνεται για την επεξεργασία που εκτελείται εφόσον μεταβείτε στο περιβάλλον της YDATA.eu.