Αλλαγή Στοιχείων Υπόχρεου

1. Για την αίτηση για αλλαγή στοιχείων/αλλαγή υπόχρεου/μεταβίβαση δικαιωμάτων/αλλαγή κατηγορίας χρέωσης υδρομέτρου πατήστε εδώ.

2. Για τα δικαιολογητικά αλλαγής στοιχείων/αλλαγής υπόχρεου/μεταβίβασης δικαιωμάτων/αλλαγής κατηγορίας χρέωσης υδρομέτρου πατήστε εδώ.