Έργα

Δεκαετίες τώρα, πέρα από την Περιβαλλοντική υποβάθμιση, οι κάτοικοι της Δ.Ε Αξιού ταλαιπωρούνται από την έλλειψη υποδομών αναφορικά με το αποχετευτικό δίκτυο αλλά και την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη παροχή επαρκούς ποσότητας και κατάλληλης ποιότητας πόσιμου νερού. Η διοίκηση του δήμου Δέλτα με το νέο έργο του αποχετευτικού δικτύου στην περιοχή και με το σχεδιασμό για την άμεση υδροδότηση των κοινοτήτων με πόσιμο νερό από τις δεξαμενές της ΕΥΑΘ, επιλύει οριστικά τα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν τον τόπο.

1. Δίκτυο Αποχέτευσης Δ.Ε. Αξιού

2. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων [ΕΕΛ] Χαλάστρας

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της Χαλάστρας, εντάσσεται χωρικά στην ΝΑ απόληξη του ομώνυμου οικισμού.
Το έργο μετά την ολοκλήρωση του το 2008 λειτούργησε αποσπασματικά μέχρι το 2014 όπου και αφέθηκε στην τελική παύση της λειτουργίας του.
Για τη Νέα ΔΕΥΑ του Δήμου Δέλτα τέθηκε ως πρώτη προτεραιότητα η ανακατασκευή, η αντικατάσταση τμημάτων της κατεστραμμένης υποδομής η επαναλειτουργία και η από τούδε και στο εξής η αγαστή, απρόσκοπτη και ορθολογική λειτουργία της Υποδομής.
Πρόκειται μόνο για την αρχή…
3. ‘Έργο: «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων στη Δ.Κ. Ανατολικού»

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δέλτα, προκειμένου να αντιμετωπίσει το χρόνιο πρόβλημα απορροής των όμβριων υδάτων επί της οδού Αγ. Φανουρίου στο Ανατολικό, τον Οκτώβριο του 2021 προέβη στην τοποθέτηση νέου τσιμεντοσωλήνα εντός της υφιστάμενης ανοικτής τάφρου, που βρίσκεται βορειοδυτικά του οικισμού. Το έργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνα συνολικού μήκους 190m, ονομαστικής διαμέτρου DN 600mm εντός της υφιστάμενης τάφρου, την επίχωση της τάφρου με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου και την κατασκευή 8 φρεατίων υδροσυλλογής από σκυρόδεμα. Το έργο αυτό συμβάλλει ουσιαστικά στην περιβαλλοντική ανάπτυξη της περιοχής καθώς και στην ασφάλεια των κατοίκων.