Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΔΔ ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα.

Η ΔΕΥΑ Δ. Δέλτα διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται μαζί με τους αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δέλτα. Η διάρκεια της θητείας του Δ.Σ ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. Ο Πρόεδρος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δέλτα.

Για τις αποφάσεις ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου πατήστε εδώ.

Κάνοντας κλικ εδώ μεταφέρεστε από το περιβάλλον της ΔΕΥΑΔΔ στο περιβάλλον της YDATA.eu. Πάροχος της πλατφόρμας είναι η OTS ΑΕ (περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα ots.gr). Μέσα από την ιστοσελίδα της YDATA.eu έχετε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού σας.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.
Η χρησιμοποίηση των παραπάνω δυνατοτήτων της YDATA.eu συνεπάγεται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η ΔΕΥΑΔΔ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων που διενεργούνται από αυτή και δεν ευθύνεται για την επεξεργασία που εκτελείται εφόσον μεταβείτε στο περιβάλλον της YDATA.eu.