Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΔΔ ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δέλτα.

Η ΔΕΥΑ Δ. Δέλτα διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο ορίζεται μαζί με τους αναπληρωτές από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δέλτα. Η διάρκεια της θητείας του Δ.Σ ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. Ο Πρόεδρος ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δέλτα.

Για τις αποφάσεις ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου πατήστε εδώ.