Διαδικασία Σύνδεσης στο Δίκτυο Αποχέτευσης

1. Για την αίτηση σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης πατήστε εδώ.

2. Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης πατήστε εδώ.

3. Για την δήλωση υδραυλικού πατήστε εδώ.