Υποδομές

Δ.Ε. Σίνδου:

Σίνδος

Η Δ.Κ Σίνδου υδρεύεται με νερό που προμηθεύει η ΕΥΑΘ Α.Ε. Το δίκτυο ύδρευσης κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 90, ενώ διαπιστωμένα εμφανίζει συχνά βλάβες κυρίως σε βάνες και παροχές. Μέχρι τώρα δεν είναι δυνατή, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, η απομόνωση συγκεκριμένων βρόγχων στην περιοχή των βλαβών και στη συνήθη περίπτωση η υδροδότηση διακόπτεται σε ολόκληρο τον οικισμό.

Δ.Ε. Ιωνίας:

Ιωνία

Τα αντλιοστάσια είναι τέσσερα, Νέας Μαγνησίας, Διαβατών, Παλιών και Νέων Εργατικών Κατοικιών στα Διαβατά. Σε όλα τα αντλιοστάσια έχουν ξεκινήσει ανακατασκευές τόσο μηχανολογικά όσο και στις κτιριακές υποδομές καθότι έχουν ξεπεράσει τα επιχειρησιακά και λειτουργικά όρια ζωής τους.

Δ.Ε. Καλοχωρίου

Καλοχώρι

Το Καλοχώρι υδρεύεται από γεωτρήσεις. Δύο γεώτρησεις της ΕΥΑΘ Α.Ε. και δύο Δημοτικές. Η ΕΥΑΘ δε χρεώνει τις ποσότητες του νερού που παρέχει στο Καλοχώρι. Ποιοτικά το νερό δεν εμφανίζει προβλήματα. Υπάρχει ένα αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΔΔ και δύο δεξαμενές αποθήκευσης νερού.

Δ.Ε. Χαλάστρας – Ανατολικού

Χαλάστρα

Ανατολικό

Οι οικισμοί της Χαλάστρας και του Ανατολικού υδρεύονται με νερό που προμηθεύεται η ΔΕΥΑΔΔ από την ΕΥΑΘ Α.Ε. από τα μέσα του 2013.

Έχει κατασκευαστεί αγωγός από τη ΒΙΠΕΘ έως τη Χαλάστρα και ακολούθως από τη Χαλάστρα έως το Ανατολικό. Στην είσοδο της Χαλάστρας η ΕΥΑΘ Α.Ε. κατασκεύασε αντλιοστάσιο ανύψωσης, όπως και έγινε επέκταση του αγωγού σε μήκος περίπου δύο χιλιομέτρων εντός της ΒΙΠΕΘ, διότι η ΕΥΑΘ δεν μπορούσε να παρέχει την πίεση για την οποία είχε δεσμευθεί.

Το δίκτυο της Χαλάστρας κατασκευάστηκε σε φάσεις την περίοδο 1991-1993. Το δίκτυο του Ανατολικού είναι παλιότερο και έχει και κάποια μικρά τμήματα που κατασκευάστηκαν το 2000.

Δ.Ε. Αξιού

Κύμινα – Ν. Μάλγαρα

Βραχιά

Τα Κύμινα και τα Νέα Μάλγαρα υδρεύονται από δύο υδρευτικές γεωτρήσεις έκαστος οικισμός ενώ η Βραχιά από μία που έχει ανορυχθεί το 2017 όταν και κατέρρευσε η μοναδική γεώτρηση του οικισμού.

⦁ Και στους τρείς οικισμούς έχουν κατασκευαστεί εγκαταστάσεις εξυγίανσης ύδατος, οι δύο Κυμίνων και Βραχιάς ολοκληρώθηκαν το 2006, ενώ των Νέων Μαλγάρων είναι τουλάχιστον εικοσαετίας. Τα εξυγιαντήρια έχουν συγκεκριμένες δυνατότητες επεξεργασίας νερού.