ΑνακοινώσειςAΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

24/09/2021
Σε εργασίες επέκτασης του υφιστάμενου δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων στη Δ.Κ. Ανατολικού προέβη η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα για την αντιμετώπιση των συχνών προβλημάτων απορροής των ομβρίων.
Οι εργασίες αφορούν στην κατασκευή τσιμεντοσωλήνα (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ1916 αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120, ονομαστικής διαμέτρου D600 mm) εντός υφιστάμενης τάφρου, συνολικού μήκους 190 μέτρων, που βρίσκεται βορειοδυτικά του οικισμού του Ανατολικού, επί της οδό Αγ. Φανουρίου και στην επίχωση αυτού καθώς και στην κατασκευή 8 φρεατίων υδροσυλλογής.
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών αντιμετωπίζονται οριστικά τα προβλήματα απορροής των όμβριων υδάτων ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η ασφάλεια και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των περιοίκων.

 

 

Κάνοντας κλικ εδώ μεταφέρεστε από το περιβάλλον της ΔΕΥΑΔΔ στο περιβάλλον της YDATA.eu. Πάροχος της πλατφόρμας είναι η OTS ΑΕ (περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα ots.gr). Μέσα από την ιστοσελίδα της YDATA.eu έχετε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού σας.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.
Η χρησιμοποίηση των παραπάνω δυνατοτήτων της YDATA.eu συνεπάγεται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η ΔΕΥΑΔΔ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων που διενεργούνται από αυτή και δεν ευθύνεται για την επεξεργασία που εκτελείται εφόσον μεταβείτε στο περιβάλλον της YDATA.eu.