ΑνακοινώσειςΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ : “Ο Εθελοντισμός και η Ανθρωπιστική του Αξία”

28/09/2021
Με επιτυχία διοργανώθηκε στο συνεδριακό κέντρο του Δήμου Δέλτα το συνέδριο με θέμα : “Ο Εθελοντισμός και η Ανθρωπιστική του Αξία” στο πλαίσιο ολοκλήρωσής του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Evolve – Παροχή βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε Εθελοντές χαμηλής ειδίκευσης για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωνικής πρόνοιας σε τοπικό επίπεδο.
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΔΔ Σπύρος Σταματάκης εκπροσωπώντας την επιχείρηση στις διεργασίες του συνεδρίου τόνισε μεταξύ άλλων την ανάγκη για περιβαλλοντικό εθελοντισμό και τη συμμετοχή όλων στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα συνεχώς οξυμένα περιβαλλοντικά ζητήματα.
Παρουσίασε επιπλέον μια σειρά δράσεων που προγραμματίζει η ΔΕΥΑΔΔ για το επόμενο διάστημα και αφορούν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα μόλυνσης υδάτων και αλόγιστης χρήσης νερού.