ΑνακοινώσειςΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ : “Ο Εθελοντισμός και η Ανθρωπιστική του Αξία”

28/09/2021
Με επιτυχία διοργανώθηκε στο συνεδριακό κέντρο του Δήμου Δέλτα το συνέδριο με θέμα : “Ο Εθελοντισμός και η Ανθρωπιστική του Αξία” στο πλαίσιο ολοκλήρωσής του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Evolve – Παροχή βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε Εθελοντές χαμηλής ειδίκευσης για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωνικής πρόνοιας σε τοπικό επίπεδο.
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΔΔ Σπύρος Σταματάκης εκπροσωπώντας την επιχείρηση στις διεργασίες του συνεδρίου τόνισε μεταξύ άλλων την ανάγκη για περιβαλλοντικό εθελοντισμό και τη συμμετοχή όλων στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα συνεχώς οξυμένα περιβαλλοντικά ζητήματα.
Παρουσίασε επιπλέον μια σειρά δράσεων που προγραμματίζει η ΔΕΥΑΔΔ για το επόμενο διάστημα και αφορούν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα μόλυνσης υδάτων και αλόγιστης χρήσης νερού.

Κάνοντας κλικ εδώ μεταφέρεστε από το περιβάλλον της ΔΕΥΑΔΔ στο περιβάλλον της YDATA.eu. Πάροχος της πλατφόρμας είναι η OTS ΑΕ (περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα ots.gr). Μέσα από την ιστοσελίδα της YDATA.eu έχετε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού σας.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.
Η χρησιμοποίηση των παραπάνω δυνατοτήτων της YDATA.eu συνεπάγεται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η ΔΕΥΑΔΔ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων που διενεργούνται από αυτή και δεν ευθύνεται για την επεξεργασία που εκτελείται εφόσον μεταβείτε στο περιβάλλον της YDATA.eu.