ΑνακοινώσειςΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΞΙΟΥ

02/08/2023
Ζητώντας συγγνώμη για την καθυστέρηση, λόγω των διπλών εθνικών εκλογών, στις εργασίες των έργων που υλοποιούνται στη Δ.Ε. Αξιού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι αποκαταστάσεις της ασφάλτου στις τομές των νέων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εύλογο χρονικό διάστημα θα υπάρξει πλήρης αποκατάσταση.
Επιπλέον, για την αποφυγή παρερμηνειών θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι οι νέες συνδέσεις ύδρευσης στη Δ.Ε. Αξιού, θα γίνουν χωρίς ΚΑΜΙΑ οικονομική επιβάρυνση για τους δημότες – καταναλωτές.
Με τιμή,
Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.
Σπύρος Σταματάκης

Κάνοντας κλικ εδώ μεταφέρεστε από το περιβάλλον της ΔΕΥΑΔΔ στο περιβάλλον της YDATA.eu. Πάροχος της πλατφόρμας είναι η OTS ΑΕ (περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα ots.gr). Μέσα από την ιστοσελίδα της YDATA.eu έχετε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού σας.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.
Η χρησιμοποίηση των παραπάνω δυνατοτήτων της YDATA.eu συνεπάγεται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η ΔΕΥΑΔΔ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων που διενεργούνται από αυτή και δεν ευθύνεται για την επεξεργασία που εκτελείται εφόσον μεταβείτε στο περιβάλλον της YDATA.eu.