ΑνακοινώσειςΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ Δ.Κ. ΣΙΝΔΟΥ

26/01/2024

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα, συνεχίζοντας και ενισχύοντας τη μετάβασή της στον ψηφιακό μετασχηματισμό, προέβη στην υπογραφή μιας ακόμα σύμβασης που αφορά στην προμήθεια 8.940 Ψηφιακών Υδρομετρητών και ενός Κεντρικού Συστήματος Τηλεελέγχου στην επιχείρηση.

Οι νέοι ψηφιακοί υδρομετρητές θα εγκατασταθούν στις Δ.Κ. Σίνδου και Ανατολικού αντικαθιστώντας τους παλιούς και θα παρέχουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας την άμεση παρακολούθηση, ανάλυση και βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ύδατος.

Η πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 5.434.910,08€, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στόχος της συμφωνίας αυτής της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δέλτα, είναι η συνεχής εποπτεία και διαχείριση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης και η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων των στοιχείων του δικτύου. Παράλληλα, με τη δημιουργία ενός συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου και διαχείρισης των δεδομένων μέσω κατάλληλων λογισμικών, επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ύδατος και ενισχύεται η περιβαλλοντική προστασία της περιοχής.