ΔιαγωνισμοίΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ»

01/11/2021

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δ. Δέλτα, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΚΥΜΙΝΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ», προϋπολογισμού 632.500,00 ΕΥΡΩ.

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Αναλυτική Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) είναι διαθέσιμα στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο “Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και παρακάτω:

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5. TEXNIKES PRODIAGRAFES

6. ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΤΕΠ ΕΡΓΟΥ

7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΤΕΠ

8. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

9. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ