ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΚΥΜΙΝΩΝ – Ν. ΜΑΛΓΑΡΩΝ

31/03/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με κωδικό MIS 5000940 και τίτλο «Αποχετευτικά δίκτυα και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Κυμίνων – Μαλγάρων Δήμου Δέλτα – Β’ φάση (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» έχουν κατασκευαστεί ήδη μέσω εργολαβίας 954 εξωτερικές διακλαδώσεις αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης (Υποέργο 1: Αποχετευτικά δίκτυα Δ.Δ. Κυμίνων – Μαλγάρων του Δήμου Δέλτα) και σήμερα, προκειμένου το έργο να καταστεί πλήρως λειτουργικό, κατασκευάζονται μέσω εργολαβίας οι υπολειπόμενες 948 εξωτερικές διακλαδώσεις (Υποέργο 5: Κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης της αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή των ακινήτων μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης Δ.Δ Κυμίνων – Μαλγάρων του Δήμου Δέλτα). Η δαπάνη κατασκευής των συνολικά 1.902 εξωτερικών διακλαδώσεων αποχέτευσης από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου μέχρι τη θέση του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης καλύπτεται αποκλειστικά από συγχρηματοδοτούμενα κονδύλια χωρίς ουδεμία επιβάρυνση των δημοτών του Δήμου Δέλτα.