ΑνακοινώσειςΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΒΑΤΑ, Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΧΩΡΙ

10/05/2023
Μία ακόμα χρηματοδότηση έργου πέτυχε η ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αυτή τη φορά μέσω του προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή και Πολιτική Προστασία» και αφορά ποσό χρηματοδότησης περίπου 9.000.000,00 Ευρώ. Το συγκεκριμένο έργο έχει αντικείμενο την Εγκατάσταση Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης καθώς και την Προμήθεια και εγκατάσταση 12.950 τεμαχίων Ψηφιακών Καταμετρητών, στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης των Δ.Κ. Διαβατών, Ν. Μαγνησίας και Καλοχωρίου.
Το παραπάνω έργο έρχεται να συμπληρώσει το έργο που εγκρίθηκε πριν από ένα μήνα και αφορά Προμήθεια και Εγκατάσταση Τηλεμετρικού Συστήματος Παρακολούθησης δικτύων αλλά και Προμήθεια και εγκατάσταση 8.940 τεμαχίων ψηφιακών καταμετρητών στο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δέλτα για τις Δ.Κ. Σίνδου και Ανατολικού. Η συγκεκριμένη ένταξη και χρηματοδότηση προέκυψε μέσα από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών και αφορούσε ποσό χρηματοδότησης 4.500.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Με τα δύο αυτά έργα η ΔΕΥΑΔΔ προσβλέπει στην ολιστική αντιμετώπιση των διαρροών και των απωλειών του δικτύου και στην ορθή διαχείριση των καταναλώσεων με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο, προκειμένου έτσι να διαφυλάξει τον πολύτιμο πόρο που διαχειρίζεται, το νερό.

Κάνοντας κλικ εδώ μεταφέρεστε από το περιβάλλον της ΔΕΥΑΔΔ στο περιβάλλον της YDATA.eu. Πάροχος της πλατφόρμας είναι η OTS ΑΕ (περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα ots.gr). Μέσα από την ιστοσελίδα της YDATA.eu έχετε τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού σας.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.
Η χρησιμοποίηση των παραπάνω δυνατοτήτων της YDATA.eu συνεπάγεται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η ΔΕΥΑΔΔ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων που διενεργούνται από αυτή και δεν ευθύνεται για την επεξεργασία που εκτελείται εφόσον μεταβείτε στο περιβάλλον της YDATA.eu.